Zagraniczni Bojownicy i zagrożenie użycia broni masowego rażenia przez terrorystów tematem dyskusji z udziałem Guy’a Collyera.

Zagraniczni Bojownicy i zagrożenie użycia broni masowego rażenia przez terrorystów tematem dyskusji z udziałem Guy’a Collyera.

Fundacja Pułaskiego w dniu 31 marca br. zorganizowała debatę dotyczącą potencjalnych zagrożeń ze strony Zagranicznych Bojowników (ang. Foreign Fighters) oraz ugrupowań terrorystycznych.

W swojej prezentacji Guy Collyer przedstawił aktualne zagrożenia wynikające z udziału ochotników z Europy w oddziałach ISIS. W Wielkiej Brytanii prowadzone są badania nad tym, co decyduje, że ludzie poddani indoktrynacji decydują się na atak, najczęściej samobójczy. Istotnym zagrożeniem ze strony terrorystów jest wejście w posiadanie broni masowego rażenia. W dotychczasowej debacie na temat bezpieczeństwa poświęcano dużo uwagi broni chemicznej, pomijając w pewnym stopniu kwestie użycia broni biologicznej.

W dyskusji pojawiły się pytania dotyczące skuteczności współpracy na poziomie międzynarodowym.  W ocenie eksperta głównym problemem jest brak odpowiedniej wymiany informacji, co uniemożliwia podejmowanie skutecznych akcji prewencyjnych. Obecnie wiele służb działa w ramach swoich kompetencji jednak nie są nastawione na współpracę z partnerami z różnych państw.

Guy Collyer, wieloletni pracownik służb policyjnych, szef działu prewencji w INTERPOLu, jest założycielem organizacji pozarządowej zajmującej się redukcją zagrożenia bronią biologiczną (the Organisation for Global Biorisk Reduction).