Przewodniczący Michał Jach potwierdził udział w „Kongresie Przemysłowym. Europa i Ukraina 2017”!

Przewodniczący Michał Jach potwierdził udział w „Kongresie Przemysłowym. Europa i Ukraina 2017”!

Mamy przyjemność poinformować o uczestnictwie przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha w odbywającym się 20 kwietnia „Kongresie Przemysłowym. Europa i Ukraina 2017”.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakładów przemysłu obronnego.

Kongres Przemysłowy stanowi oficjalne wydarzenie towarzyszące odbywającej się 21 kwietnia „Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej”, która organizowana jest pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa. „Kongres Przemysłowy. Europa i Ukraina 2017” został objęty honorowymi patronatami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz przy współpracy z NATO.