Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza tematem „Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” – oficjalnego wydarzenia Komisji Międzyrządowej pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa.

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza tematem „Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” – oficjalnego wydarzenia Komisji Międzyrządowej pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Warszawie „Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017”, organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Agencją  Rozwoju Przemysłu oraz Fundacją Centrum Innowacji FIRE. Kongres jest oficjalnym wydarzeniem rozpoczynającego się dzień później (21 kwietnia 2017 r.) posiedzenia „Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej”. Obradom Komisji przewodniczyć będą wicepremier Mateusz Morawiecki oraz ukraiński wicepremier Stepan Kubiw.

Obrady Polsko-Ukraińskiej Komisji oraz Kongres Przemysłowy są wynikiem spotkania Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko, które odbyło się w grudniu 2016 roku w 25. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Strony wyraziły wówczas chęć zacieśnienia współpracy gospodarczej pomiędzy oboma państwami zarówno na szczeblu instytucjonalnym, jak i biznesowym.

Podczas „Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” omówione zostaną obszary współpracy i rozwoju w ramach sektorów przemysłu zbrojeniowego oraz energetycznego w Europie Środkowej. Kongres odbywa się m.in. pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji  Rozwoju Przemysłu. Wydarzenie wspiera również NATO.

Kontakt do organizatorów: Paweł Gołębiewski, pgolebiewski@pulaski.pl, tel. 0 22 378 11 94