Nowe technologie kluczowym elementem współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą. Podpisanie memorandum o współpracy podczas „Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017”.

Nowe technologie kluczowym elementem współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą. Podpisanie memorandum o współpracy podczas „Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017”.

Podczas Kongresu zostało podpisane memorandum o współpracy między firmami ukraińskimi oraz polskimi w zakresie rozwoju i produkcji nowych technologii w przemyśle kosmicznym. Jedną ze stron porozumienia jest firma Wyspa Kaszuby RT +90 Sp. z o.o. zaangażowana w projekt budowy trzeciego co do wielkości na świecie radioteleskopu (RT90+), który powstanie w Borach Tucholskich.

Ukraina posiada duży potencjał, który nie jest dostrzegany na Zachodzie Europy. „Silna pozycja gospodarcza Ukrainy leży w interesie Polski, jak i innych państw europejskich. To porozumienie jest jednym z fundamentów wzmacniania współpracy gospodarczej między Polską, a Ukrainą” – stwierdził jeden z przedstawicieli sygnatariuszy memorandum.

„Współpraca gospodarcza i przemysłowa na szczeblu międzypaństwowym nie powinna być tylko domeną sektora prywatnego i wielkich koncernów – należy to postrzegać jako element racji stanu i wymóg stawiany nie tylko wobec biznesu, ale również przed decydentami politycznymi” – apelował w przemówieniu otwierającym Kongres Prezes Fundacji Pułaskiego Zbigniew Pisarski.

„Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” to przedsięwzięcie, które postawiło sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Pierwsza edycja poświęcona była Ukrainie – państwu posiadającemu duży potencjał gospodarczy i które ma potencjał stania się kluczowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej.  Na kongresie podniesione zostały kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Partnerem Merytorycznym wydarzenia jest Kancelaria Prawnicza Kochański Zięba i Partnerzy.