Demokratyzacja mediów na Białorusi

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce publikację „Demokratyzacja mediów na Białorusi”. Jest ona owocem konferencji, która odbyła się w ramach obrad Platformy Komunikacyjnej Społeczeństwa Obywatelskiego dla Białorusi, zorganizowanej przez Konferencję Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy i Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Partnerami konferencji były Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Belsat TV. Konferencja odbyła się w Sejmie RP, a patronat nad nią objął Marszałek Bronisław Komorowski. To dla mnie zaszczyt, że pośród uczestników konferencji gościliśmy członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych, dziennikarzy białoruskich, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz obrońców praw człowieka, opozycję demokratyczną, jak również ekspertów i polityków z Polski i regionu. Z satysfakcją odnotowuję fakt, iż konferencja była miejscem żywych dyskusji, które znajdują odzwierciedlenie w tej publikacji. Polska jest krajem wspierającym wolne media i przemiany demokratyczne. Wierzę, że dorobek konferencji […]

Polska w NATO i Unii Europejskiej – nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej

Rozpoczęta w 1989 roku transformacja ustrojowa państwa polskiego postępuje bardzo dynamicznie, zaś kolejne jej sukcesy można odnotować również w zakresie polityki zagranicznej. Główne jej priorytety nakreślone jeszcze przez ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, czyli wejście Polski do struktur transatlantyckich oraz integracja z Unią Europejską zostały zrealizowane. Jest to niewątpliwie sukces wszystkich rządów III Rzeczypospolitej. Kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej po roku 2004 stają się polem do licznych dyskusji i ważnym jest, aby uczestniczyły w niej jak najliczniejsze grona. Czymże była by owa dyskusja bez udziału młodych intelektualistów, którzy sumiennie kształcą się, aby w niedługiej przyszłości przynosić chlubę polskiej dyplomacji. Obecnie nasza polityka zagraniczna jest determinowana głównie poprzez wejście Polski do Unii Europejskiej i rozwój stosunków transatlantyckich, jak również przez nasze zaangażowanie w stabilizację Iraku oraz zagrożenia wiążące się z międzynarodowym terroryzmem. Owe zaangażowanie […]