Koordynator/ka stażystów i wolontariuszy

Koordynator/ka stażystów i wolontariuszy

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) poszukuje doskonale zorganizowanej osoby, która jako Koordynator/ka stażystów i wolontariuszy będzie odpowiedzialna za całościową rekrutację i organizację pracy podległego nieodpłatnego personelu.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest wiodącym polskim think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest organizatorem dorocznej konferencji wysokiego szczebla Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa międzynarodowego pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją. Fundacja posiada status partnerski przy Radzie Europy. Według raportu „Global Go To Think Tank Index” publikowanego przez Uniwersytet Pensylwania, Fundacja Pułaskiego jest najlepszym w Polsce think tankiem w obszarze obronności i bezpieczeństwa narodowego za lata 2018, 2019 i 2020.

Do zadań Koordynatora/ki stażystów i wolontariuszy będą należały między innymi:

 • stała rekrutacja i nadzór nad stażystami i wolontariuszami Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
 • stworzenie i utrzymywanie aktualnej bazy danych wolontariuszy i stażystów oraz ich dostępności
 • dopasowywanie stażystów/wolontariuszy do zadań odpowiadających ich umiejętnościom i cechom charakteru
 • organizowanie szkoleń oraz szkolenie podległych wolontariuszy i stażystów i dbałość o to, że rozumieją swoje obowiązki i powierzone zadania
 • przygotowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla wolontariuszy
 • rekrutacja i nadzór nad wolontariuszami obsługującymi Warsaw Security Forum (październik 2022), zaplanowanie i koordynacja działań wolontariuszy w miejscu i czasie konferencji
 • przygotowywanie kodeksów postępowania oraz współpraca przy tworzeniu procedur operacyjnych dla wolontariuszy
 • utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat procesów wewnętrznych organizacji
 • ścisła współpraca z zespołem i wspieranie zespołu w innych pracach.

 

Od kandydata / kandydatki oczekujemy:

 • ukończenia co najmniej studiów licencjackich
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (co najmniej C1)
 • rocznego doświadczenia w wolontariacie, rekrutacji lub zarządzaniu pracą innych osób
 • wysoko rozwiniętej umiejętności zarządzania zespołem
 • dobrej znajomości narzędzi pakietu Google Workspace
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • doskonałych umiejętności organizacyjnych i priorytetyzacji zadań
 • zaangażowania i elastyczności
 • dużej samodzielności i odporności na stres
 • wysokiej kultury osobistej

Oferujemy:

 • dołączenie do zespołu najlepszego think-tanku z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego w Polsce (Casimir Pulaski Foundation – No. 1 Defense and National Security Think Tank in Poland according to 2019 Global Go To Think Tank Index Report)
 • możliwości rozwoju zawodowego i budowy kompetencji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • możliwość pracy w dynamicznym, przyjaznym i zmotywowanym zespole
 • możliwość rozwoju sieci kontaktów poprzez współpracę przy organizacji największej w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji poświęconej polityce międzynarodowej i bezpieczeństwu.
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość bezpłatnego korzystania z bogatej oferty szkoleń organizowanych przez Europejską Akademię Dyplomacji

 

Jak aplikować?

Aby zaaplikować na to stanowisko należy wypełnić formularz w języku angielskim na stronie http://old.pul.pracujenadtym.pl/zatrudnienie/. Wypełnienie samego formularza zajmuje mniej niż 30 minut, jednakże wymaga załączenia CV oraz listu motywacyjnego.

Termin składania aplikacji: 16 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia nadesłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: office@pulaski.pl

Prosimy o tytułowanie maila zgodnie ze wzorem: „Koordynator/ka stażystów i wolontariuszy – Imię Nazwisko”.