Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych

Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych

Kongres będzie interdyscyplinarnym spotkaniem polskich ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Podczas spotkania zainaugurowana zostanie również budowa platformy zrzeszającej ekspertów i liderów zajmujących się sprawami międzynarodowymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Sesje odbywają się w formacie: szybkich rozmów moderowanych, dyskusji z publicznością, 10-minutowych prezentacji w formie TED, odpowiedzi i kilkuminutowych reakcji oraz rozmów i dyskusji przy okrągłych stołach. Pomysły i reakcje będą notowane i zbierane.

Wszystkie sesje będą odpowiadały na 3 pytania:

  • Jak zwiększyć liczbę, i najlepiej wykorzystywać obecność Polaków w najważniejszych instytucjach i firmach międzynarodowych?
  • Jak najlepiej wspierać polskich ekspertów i liderów w kluczowych instytucjach i sektorach na świecie? Jak powinni współpracować ze sobą?
  • W których obszarach i jak się pozycjonować, jakie priorytety obrać dla rozwoju polskiej ekspertyzy?

ORGANIZATOR

PARTNERZY STRATEGICZNI