Kluczowa rola Straży Granicznej w Systemie Bezpieczeństwa Państwa – wizyta zarządu FKP w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Kluczowa rola Straży Granicznej w Systemie Bezpieczeństwa Państwa – wizyta zarządu FKP w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

W dniu 7 marca br. Zarząd Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w składzie: Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Pułaskiego oraz Wojciech Dzięgiel, członek zarządu Fundacji, złożył wizytę w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie (CSSG). Wizyta miała na celu rozwój współpracy strategicznej pomiędzy instytucjami.  W trakcie rozmów poruszano takie tematy jak: możliwość rozwoju wspólnych programów dla partnerów krajowych i zagranicznych; prezentację projektów realizowanych przez Fundację Pułaskiego czy możliwość udziału przedstawicieli obu instytucji we wzajemnych wydarzeniach.

Straż Graniczna jest uzbrojoną formacją realizującą zadania w zakresie ochrony granicy państwowej, w tym w przestrzeni powietrznej do 500 m oraz kontroli ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad formacją sprawuje minister właściwy spraw wewnętrznych.