Gen. Waldemar Skrzypczak nowym ekspertem Fundacji Pułaskiego

Gen. Waldemar Skrzypczak nowym ekspertem Fundacji Pułaskiego

Miło nam poinformować, że jeden z najbardziej zasłużonych i utytułowanych polskich dowódców – gen.  broni w st. sp. Waldemar Skrzypczak dołączył w charakterze Senior Fellow do zespołu eksperckiego Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Waldemar Skrzypczak jest generałem broni SZ RP w stanie spoczynku. Karierę wojskową rozpoczął w 1976 r. W trakcie służby dowodził m.in. 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W sierpniu 2009 r. podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania Siłami Zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od września 2011 r. pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej, a w latach 2012-2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych oraz sektora prywatnego.