Analityk Programu Europa Środkowa i Rosja

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w związku z ciągłym rozwojem poszukuje analityka ds. Europy Środkowej i Rosji w zespole analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Podstawowe wymagania:

 • Absolwent studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe, politologia lub pokrewne; studia doktoranckie będą dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1(inne języki są atutem);
 • Znajomość sytuacji politycznej i bezpieczeństwa państw Europy Środko-Wschodniej i Rosji;
 • Mile widziana wiedza z zakresu wojny w Ukrainie
 • Znajomość aktualnych zagadnień w polityce międzynarodowej;
 • Łatwość redagowania tekstów (mile widziane wcześniejsze doświadczenie w obszarze analizy lub dziennikarstwie);
 • Bardzo dobra znajomość pakietu  MS Office (MS Word, MS Excel),
 • Posiadanie zdolności organizacyjnych, wysoka samodzielność;
 • Sumienność w wykonywaniu zadań;
 • Wysoka kultura osobista.

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie badań i przygotowywanie analiz w zakresie sytuacji w państwach Europy-Środkowo i Rosji,
 • organizowanie konferencji i spotkań eksperckich,
 • pomoc w realizacji bieżących inicjatyw FKP,
 • uczestniczenie w konferencjach jako przedstawiciel FKP.

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV wraz z listem motywacyjnym (załączenie przykładu własnej analizy lub publikacji naukowej będzie mile widziane) na adres: office@pulaski.pl. W temacie maila proszę wpisać „Analityk Programu Europa Środkowa i Rosja ”. Zgłoszenia przyjmujemy do 5.12.

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)”.